Dětské závody

Dětské závody

Program tradičně začíná v Hradci Králové, který akci poskytne opět zázemí, již v dopoledních hodinách dětskými závody. Děti budou závodit v jedenácti kategoriích dle roku narození, a to včetně odrážedel, na trase přizpůsobené délkou a náročností jednotlivých věkových kategorií.

KATEGORIE dle roku narození

ODSTRKOVADLA
Děti do 6 let - kluci (DM6) a holky (DZ6)
Děti 7-8 let - kluci (DM8) a holky (DZ8)
Děti 9-10 let - kluci (DM10) a holky (DZ10) 
Děti 11-12 let - kluci (DM12) a holky (DZ12) 
Děti 13-14 let - kluci (DM14) a holky (DZ14)  


STARTOVNÉ
200 Kč - Při online registraci a připsané platbě na účet pořadatele do 1.6.2024 .

 

Souhlas zákonného zástupce se odevzdává vyplněný při vyzvednutí registrace - stáhnout

 

Vyzvednutí za jiného závodníka pouze s jeho plnou mocí nebo plnou mocí jeho zákonného zástupce - stáhnout . Plná moc nemusí být úředně ověřená, musí se jednat o originál.
PRŮBĚH ZÁVODU

 • Každý závodník Dětského závodu zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a život sebe ani ostatních závodníků, Chová se šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě použitých duše, obaly od gelů, tyčinek, tatranek apod. na jiná místa, než k tomu určeno.
 • Každý účastník začíná na vlastní nebezpečí.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Závodník musí absolvovat závod s ochranou přilbou připevněnou na hlavu.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.
 • Závodník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklých účastníků v souvislosti se závodem.
 • Dle vlastního uvážení je pro hlavní závod povoleno funkční horské, crossové nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.
 • Pořadí závodníků určuje jejich projetí cílem. 

REGISTRACE

Registrace dětí probíhá na internetu pomocí online registrace do naplnění kapacity, případně na místě v den akce do naplnění kapacity.  Reklamace celkového pořadí závodu je možné uplatnit do tří dnů od zveřejnění výsledků. Reklamace musí být předem písemnou formou na e-mail dotazy@eventmedia.cz