Propozice

Datum 3.6.2018
Místo Všesportovní stadion Hradec Králové
Start Všesportovní stadion Hradec Králové
Cíl Všesportovní stadion Hradec Králové
Místo prezentace Všesportovní stadion Hradec Králové

Trasy

60 km hlavní dlouhý závod
30 km krátký závod

Trasy vedou z 60 % po zpevněných lesních a polních cestách, 30% v terénu a 10 % asfalt. Celkové převýšení trati je 600 m.

Výklad trati je v neděli 3.6. 2018 v 11.50 hodin v místě startu.

 

GENERÁLNÍM PARTNEREM JE:

bikero logo

Program akce

Časový program akce:

08:30 - 11:00 Registrace a prezentace závodníků 
08:30 - 09:30 Registrace a prezentace Dětských závodů
10:00 Start Dětských závodů
11:40 - 11:55 Řazení na start
12:00 - 12:05 START 6Okm BIKERO CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ
12:10 - 12:15 START 30 km BIKERO CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ
15:00-15:30 Vyhlášení BIKERO CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ

Kategorie

DĚTSKÉ ZÁVODY - startovné 100 Kč

 • Odstrkovadla
 • D6, Z6
 • D8, Z8
 • D10,Z10
 • D12,Z12
 • D14,Z14

  Dětský pohár new hradec

Závod na30 km - startovné400 Kč

 • RT - Rodinné tým
 • Junioři a Juniorky(15 - 18 let)
 • M23 a Z23 (19 - 23 let)
 • M a Z (24 let a starší)

Závod na 60 km - startovné 400 Kč

 • M20 - Muži (15-29 let)
 • M30 - Muži (30-39 let)
 • M40 - Muži (40-49 let)
 • M50 - Muži (50-59 letí)
 • M60 - Muži (60 let a starší)
 • MM - Muži nad 100kg
 • Z20 - Ženy (15-29 let)
 • Z30 - Ženy (30-39 let)
 • Z40 - Ženy (40-49 let)
 • Z50 - Ženy (50-a starší)

  mapaCMT HK 2017

   

Přihlášky

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 15let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!

Přihlášku možno podat:
Prostřednictvím internetu – vyplněním formuláře.
Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 8.00 do 10:00 hod.
Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. Počet startujících je limitován na 600 startujících.
Celkem je limit 600 startujících.

Platba startovného:
Složenkou nebo převodem na účet:
2108353456/2700
- UNICREDIT BANK– účet EVENT media s.r.o.
variabilní symbol: vygenerované číslodo poznámky Vaše přijmení

Základní startovné do 27.5.2018
400 Kč dlouhá i krátká trať
+ možnost objednat si bavlněné tričko závodu za 100Kč/do 22.5.2018/

Po 27.5.2018:
400 Kč pokud nebude plný limit bez dárků 

Startovné zahrnuje:
Občerstvovací stanice v cíli závodu a v průjezdu , zdravotní a pořadatelskou službu, měření času a zpracování výsledků novou chipovou technologií, startovní číslo, diplom, cílovou medaili.

Uzávěrka přihlášek:
3.6. 2018 v 10:00

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Ceny

První tři v každé kategorii včetně profi dostanou medaile a věcné ceny.

Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

 

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Předpis

OCHRANNÁ PŘILBA JE POVINNÁ !!!

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu. Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Technickou pomoc v závodě lze přijmout pouze na občerstvovacích stanicích od mechaniků technické pomoci.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 6.6. 2018.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

 

GENERÁLNÍM PARTNEREM JE:
bikero logo