Propozice

Datum 30.5.2021
Místo Všesportovní stadion Hradec Králové
Start Všesportovní stadion Hradec Králové
Cíl Všesportovní stadion Hradec Králové
Místo prezentace Všesportovní stadion Hradec Králové

Důležité informaci o průběhu akce
při omezeních Ministerstva zdravotnictví

vzor čestné prohlášení k testování na covid-19

Trasy

60 km hlavní dlouhý závod - vyprodané
30 km krátký závod - vyprodané

Dětské závody Kids Cup - vyprodané

Trasy vedou z 60 % po zpevněných lesních a polních cestách, 30% v terénu a 10 % asfalt. Celkové převýšení trati je 600 m.

Výklad trati je v neděli 30.5.2021 v 11.50 hodin v místě startu.

 

 

Program akce

Časový program akce:

08:00 - 11:00 Prezentace závodníků 
08:00 - 09:00 Prezentace Dětských závodů
09:30 - 10:30 Start Dětských závodů Kids Cup 
10:30 - 11:00 individuální vyzvednutí cen pro výherce 1.,2. a 3. místa všech kategorií KIDS CUP
11:40 - 11:55 Řazení na start
12:05 - 12:05 START 6Okm  CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ - limit do 14:30
12:20 - 12:20 START 30 km CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ- limit do 14:00
13:30 - 14:00 individuální vyzvednutí cen pro výherce 1.,2. a 3. místa všech kategorií CMT 30 km
14:00 - 14:30 individuální vyzvednutí cen pro výherce 1.,2. a 3. místa všech kategorií CMT 60 km

Kategorie

DĚTSKÉ ZÁVODY KIDS CUP - start v 9:30

* Celkový limit je 150 dětí s MEDAILÍ

 • D6 - ODRÁŽEDLA HOLKY A KLUCI (2015-2021) – ROVINKA*
 • DM6 - kluci r.n. 2015-2020 – 1 OKRUH*
 • DZ6 - holky r.n. 2015-2020 – 1 OKRUH*
 • DM8 - Žáci 1 r.n. 2013-2014 – 2 OKRUHY*
 • DZ8 - Žákyně 1 r.n. 2013-2014 – 2 OKRUHY*
 • DM10 - Žáci 2 r.n. 2011-2012 – 4 OKRUHY*
 • DZ10 - Žákyně 2 r.n. 2011-2012 – 4 OKRUHY*
 • DM12 - Mladší Žáci r.n.2009-2010 – 4 OKRUHY*
 • DZ12 - Mladší Žákyně r.n.2009-2010 – 4 OKRUHY*
 • DM14 - Starší Žáci r.n. 2007-2008 –  4 OKRUHY*
 • DZ14 - Starší Žákyně r.n. 2007-2008 - 4 OKRUHY*


Závod na 30 km - krátká trať - Limit 350

 • RT     - Rodinný tým - 1 dospělý r.n. 2003 a starší + 1 dítě r.n. 2007 a mladší 
 • KMJ   - Junioři r.n. 2003-2006
 • KM23 - Muži r.n. 1998-2002
 • KM    - Muži r.n. 1962-1997
 • KM60 - Muži r.n. 1961 a starší
 • KZJ   - Juniorky r.n. 2003-2006
 • KZ23 - Ženy r.n. 1998-2002
 • KZ     - Ženy r.n. 1962-1997
 • KZ60 - Ženy r.n. 1961 a starší

Závod na 60 km - dlouhá trať - Limit 250 

 • M18 - Muži r.n. 2003-2006
 • M20 - Muži r.n. 1992-2002
 • M30 - Muži  r.n. 1982-1991
 • M40 - Muži  r.n. 1972-1981
 • M50 - Muži  r.n. 1962-1971
 • M60 - Muži  r.n. 1961 a starší
 • Z18 - Ženy r.n. 2003-2006
 • Z20 - Ženy r.n. 1992-2001
 • Z30 - Ženy r.n. 1982-1991
 • Z40 - Ženy r.n. 1972-1981
 • Z50 - Ženy r.n. 1971 a starší
 • MM - Muži nad 100kg r.n. 2003 a starší

 

Přihlášky

Přihlásit samostatně se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 15 let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!

Přihlášku možno podat:
Online registrace - jen do 25.5.2021 do 12:00 nebo do naplnění limitu.
Písemně (formulář) v den akce od 8:00 do 10:00 hod ve stánku "Nové registrace" nebo do naplnění limitu. 


Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. 

Vytvořená registrace slouží jako dočasná rezervace místaJe platná až po přijetí platby na účet pořadatele.

Cizí startovní balíček můžete vyzvednout buďto s plnou mocí původního majitele - stáhnout nebo po nahlášení jeho ID závodníka (viz jeho profil na www.eventreg.cz)

STARTOVNÉ DO 25.05.2021 do 12:00 

(vytvoření registrace včetně přijetí platby na účet pořadatele)

100 Kč - Dětské závody Kids Cup - v ceně pamětní medaile

500 Kč - Trať 30/60 km individuální startovné - v ceně pamětní medaile, občerstvení v cíli,  startovní balíček 

700 Kč - Rodinný tým, trať 30 km - v ceně 2 pamětní medaile, občerstvení v cíli, 2 startovní balíčeky  

 

+ 100 Kč - možnost přiobjedat ke všem kategoriím oficiální tričko závodu DECATHLON CYKLOMARATON  bavlněné - do 13.05.2021 včetně přijetí platby na účet pořadatele.

STARTOVNÉ 30.05.2021 - VYPRODÁNO, není možnost

pouze pokud nebude vyprodáno nebo do naplnění kapacity

100 Kč - Dětské závody Kids Cup - vyprodané

600 Kč - Trať 30/60 km individuální startovné -vyprodané

700 Kč - Rodinný tým, trať 30 km vyprodané

Úhrada startovného

Platbu můžete provést na svém profilu na www.eventreg.cz pomocí:

 • platební karty
 • karty Benefit+
 • karty Benefity a.s.
 • karty Up eBenefity
 • slevové body

Platba bankovním převodem či složenkou

 • Platba v CZK: 
  Složenkou nebo převodem na účet: 2108353456/2700 Unicredit bank 
  Účet firmy: Event media s.r.o., 
  Variabilní symbol: vygenerované číslo k registraci 
  Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení registrovaného


Startovné hlavního závodu zahrnuje:
Občerstvovací stanice v průjezdu závodu , zdravotní a pořadatelskou službu, měření času a zpracování výsledků novou chipovou technologií, startovní číslo, diplom, cílovou medaili, vodu Nartes, občerstvení.

Startovné lze převést na náhradníka zdarma online (nejpozději 5 pracovních dní před akcí) nebo na místě za poplatek 50Kč časomíře.

Nevyzvednuté startovné se nevrací. 

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

 

PARKOVÁNÍ

 

Ceny

První tři v každé kategorii včetně profi dostanou medaile a věcné ceny hned po závodu. 
Dle nařízení vlády se nesmí vyhlašovat na podiu.
 

 

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány na informační tabuli ve stanu VÝSLEDKY.

 

Předpis

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.

Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími.

Je zakázáno odhazovat jakýkoliv odpad mimo občerstvovací stanici na trati.

Každý závodník bude dodržovat obecné pravidla Fair Play a slušnosti. Nedodržení těchto zásad, agresivní chování, ohrožování ostatních závodníků či pořadatelů bude trestáno vyloučením ze závodu bez nároku na náhradu startovného. 

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce - stáhnout

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Technickou pomoc v závodě lze přijmout pouze na občerstvovacích stanicích od mechaniků technické pomoci.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu reklamace@sport-reg.cz, a to do 3 pracovních dní po ukončení závodu.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, státního smutku nebo vyšší moci startovné se nevrací.

 

Každý závodník a zákonný zástupce souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) jeho fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail.