Poslední informace před závodem

Poslední informace před závodem

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ, který se uskuteční 5. června v Hradci Králové


Zázemí akce, místo startu a cíle:

Všesportovní stadion v Hradci Králové

Parkování je možné hned vedle všesportovního areálu U flošny

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Výdej startovních čísel:


Výdej startovních čísel probíhá v registračních bílých stanech, dle počátečních písmen vašeho příjmení! Prezence probíhá od 8:00 do 11:00 hodin.

Dětské závody:

Dětské závody startují v 9:30 a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Řazení na prvním závodě proběhne dle pokynů pořadatele. Vyhlášení dětí proběhne ihned po závodě. Prosíme rodiče o odchod z areálu ihned po vyhlášení.

Starty závodů:

Vstup do startovního koridoru je možný pouze se startovním číslem 15 min před startem

Starty závodů:

12:05 60 km
12:20 30 km

Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny červeno-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečená pásmem nebo vyznačená na vozovce značením. 

Občerstvení:

  • 60 km na 40 km
  • 30 km na 10 km

WC:

V areálu budou dostupné mobilní WC. 

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu je zajištěna zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.

Časový program akce:

08:00 - 11:00 Registrace a prezentace závodníků
08:00 - 09:00 Registrace a prezentace Dětských závodů - limit 150 dětí
09:30 - 10:30 Start Dětských závodů NN Kids Cup - starty dle dle kategorií 
11:00 - 11:15 Vyhlášení Dětských závodů - Kids Cup
11:40 - 11:55 Řazení na start
12:05 - 12:05 START 6Okm DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ
12:20 - 12:20 START 30 km LESY ČESKÉ REPUBLIKY
14:45-15:15 Vyhlášení DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ